Tentaţii integraţioniste în spaţiul post-sovietic

Recent s-au consemnat 20 de ani de activitate a Comunităţii Statelor Independente care se află într-un proces de adaptare la noile configuraţii geopolitice, asumându-şi eşecul lipsei unei viziuni asupra formatului comunităţii şi rolul „unificator” pe care organizaţia nu l-a îndeplinit până în prezent. Apariţia unor organizaţii cu caracter şi de nivel subregional, care au înlocuit rolul „integraţionist” al  CSI, precum SEU (Spaţiul Economic Unic), CE (Comunitatea Eurasiatică) sau EvrAzEs (Comunitatea Economică Eurasiatică), au sporit percepţia că Moscova, centrul nodal geopolitic, care proiectează o nouă arhitectură pentru spaţiul post-sovietic, îşi cuantifică potenţialul integraţionist pe verticală, dar şi pe orizontală. Comunitatea...

Read More