Dilemele unei nopţi europene

Numai cine scrie îşi dă seama ce greu este să inventezi ceva nou!  Ceea ce văd scriitorii în cărţi, critici n-o să vadă niciodată! Toate prejudecăţile, toate clişeele ne fac uneori să refuzăm noul. Noul este cel mai greu lucru în literatură! Filip Florian Literatură contemporană, personalităţi din diferite domenii, o casă minunată în stil neoromânesc – acestea au fost ingredientele unei Nopţi a Literaturii Europene de la Bucureşti. Proiectul cultural, care în anul 2011 a avut loc în 20 de oraşe din 16 ţări – a fost susţinut de Reţeaua Europeană a Institutelor Naţionale de Cultură (EUNIC), a cărei preşedinţie, pentru intervalul octombrie 2011 – octombrie 2012, este deţinută de către Institutul Francez din Bucureşti. Evenimentul a fost găzduit de Fundaţia Löwendal, fundaţie recunoscută pentru activităţile desfăşurate în sprijinirea şi valorificarea artei contemporane. Prima ediţie desfăşurată în România a reunit zece institute culturale membre ale clusterului EUNIC. Participantul la acest eveniment s-a confruntat cu dilema alegerii: Václav Havel sau Szép Ernö? Salman Rushdie sau José Saramago? Fernado Pessoa sau Guillermo Cabrera Infante? Pierre Bourdieu sau Wislawa Szymborska? Ihsan Oktay Anar sau Amélie Nothomb? Literatura română a avut o seară de excepţie, în care o serie  de prozatori (Ovidiu Nimigean, Matei Florian, Ciprian Măceşaru, Adina Rosetti, Octavian Soviany, Petre Barbu), aflaţi încă în aşteptarea unei traduceri într-o limbă de circulaţie internaţională, au fost (re)descoperiţi prin vocile unor colegi de...

Read More