Lună: iunie 2012

România şi geopolitica Marilor Puteri. 28 iunie 1940

Dezinteresul geopolitic al Marii Britanii – una dintre puterile garante – în regiunea Mării Negre, detaşarea Franţei de România, precum şi semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, aveau să se constituie în elemente care vor favoriza prăbuşirea graniţelor României în vara anului 1940. În această uriaşă şi previzibilă încleştare geopolitică dintre Rusia şi Europa, rămâne extrem de actual şi interesant ceea ce credea şi afirma în scris, în 1941, istoricul român Gheorghe Brătianu, respectiv faptul că suntem un stat de necesitate europeană, aflat în atenţia Estului şi Vestului, Nordului şi Sudului deopotrivă, precum şi faptul că permanent poziţia noastră geopolitică şi geostrategică a atras grijă şi simpatie, uneori ocrotire, dar, de cele mai multe ori, apetit sau primejdie. Atuurile noastre geopolitice şi geostrategice ne-au implicat, fără voia noastră, în vâltoarea marilor jocuri şi prefaceri geopolitice de la mijlocul secolului XX şi ne-au fost, de cele mai multe ori, din păcate, fatale în devenirea noastră ca naţiune şi în dorinţa noastră de progres şi de modernitate. 28 iunie 1940 rămâne nu numai ziua în care Armata Roşie a intrat în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ci şi ziua în care pătimirea noastră a devenit o certitudine extrem de dureroasă. O durere care persistă şi astăzi în condiţiile în care relaţia România-Republica Moldova s-a dovedit a fi în ultimele două decenii, prin prisma dosarului identitar şi nu numai, extrem de dificilă şi, de...

Read More

Plastica spaţiului basarabean, o emoţie aparte

Basarabia va redescoperi Europa înainte să regăsească România, căci de România nu s-a lepădat niciodată! Vladimir BULAT În dorinţa de a recupera şi a aduce la lumină însemne ale creativităţii pictorilor români şi basarabeni, de a le face şi mai cunoscute şi de a le promova în rândul valorilor de interes universal, Casa de Licitaţii Artmark a organizat vernisajul unei expoziţii cu opere de artă românească şi basarabeană şi, mai apoi, o licitaţie în data de 12 iunie 2012, prima licitaţie internaţională desfăşurată în sistem duplex Bucureşti-Chişinău. Bucuria de a descoperi  unele dintre cele mai frumoase şi originale  lucrări,...

Read More