Lună: aprilie 2019

Summit-ul sovieto-american de la Malta (2-3 decembrie 1989). Stenograma unei întâlniri*

În contextul apariției în mass-media românească a numeroase articole, opinii, supoziții referitoare la o posibilă înțelegere sovieto-americană pentru dematelarea glacisului strategic al URSS în 1989, cu precădere căderea regimului Ceaușescu în Decembrie 1989, se cuvine a face o lectură a stenogramei întâlnirii de la Malta din 2-3 decembrie 1989. Trebuie menționat faptul că pe 18 ianuarie 1989, Henry Kissinger, fost secretar al Departamentului de Stat al SUA, aflat la Kremlin, îi propunea lui Mihail S. Gorbaciov organizarea unor întâlniri şi negocieri la nivel înalt (SUA-URSS) pentru a se ajunge la realizarea unor înţelegeri unele formale, altele informale, vis-à-vis de...

Read More

Securitatea și Revoluția (2)

Problematica Securității, respectiv a rolului și locului fostului Departament al Securității Statului din Decembrie 1989, în evoluția evenimentelor din toamna-iarna anului 1989 din România socialistă, precum și rolul și locul unor personalități politice și intelectuale ale timpului în izbucnirea și desfășurarea Revoluției Române din Decembrie 1989 au făcut obiectul celei de-a doua părți a emisiunii dedicată Securității și Revoluției, din data de 21 aprilie 2019, în cadrul ciclului Informațiile, a patra armă. La întrebările generalului (r) dr. Stan PETRESCU au răspuns dr. Liviu ȚĂRANU și președintele Consiliului-Director al AESGS „Gheorghe I. Brătianu”, dr. Constantin CORNEANU, care exercită, totodată, și...

Read More

Procesul destructurării glacisului strategic sovietic din Europa Centrală și de Est văzut de la Moscova*

Conceptul de „glacis strategic” folosit în istoriografia română în ultimii ani trebuie înțeles ca „spațiu de securitate”, „brâu de securitate”, „cordon de securitate”. Izvorâtă din sentimentul „cetății asediate”, ideea a preocupat conducerea sovietică după victoria loviturii de stat din 25 octombrie 1917 și crearea URSS în decembrie 1922. A căpătat contur în ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial, odată cu semnarea, la 23 august 1939, a Pactului de neagresiune sovieto-german și a protocoalelor adiționale la acesta, delimitând sferele de influență ale Germaniei național-socialiste și ale URSS. Pactul oferea Uniunii Sovietice un spațiu de securitate prin încorporarea unor teritorii ale...

Read More

Construcția europeană și summit-ul franco-sovietic de la Kiev (6 decembrie 1989) *

În discursul ținut pe 18 iulie 1948 la Universitatea pentru străini din Perugia, contele Carlo Sforza, ministru de Externe al Italiei (1947 – 1951) și rector al Universității, menționa: „Problema Europei este acum în mintea tuturor, în Parlamente, printre oamenii de carte, în fiecare dintre noi. Dacă mi-aș fi exprimat aceste gânduri la Palatul Madama sau la Palatul Montecitorio, poate ar fi trebuit să cântăresc, cu grijă, fiecare cuvânt: acolo, aș fi vorbit în calitate de ministru de externe. Aici, însă, într-o atmosferă de cultură italiană și europeană, pot să vorbesc în nume personal, exprimând preocupări și idei, de...

Read More

Anul 1989, construcția europeană și destrămarea glacisului strategic al URSS

În anul în care se aniversau 200 de ani de la izbucnirea Marii Revoluții Franceze de la 1789, opinia publică internațională și mass-media au văzut spectacolul desfășurării unei alte Revoluții. O Revoluție care a marcat în variate forme, „de catifea” sau sângeroase, destrămarea glacisului strategic al Uniunii Sovietice, având drept rezultat eliberarea Europei Centrale și de Est de sub ocupația directă și brutală a Armatei Roșii, precum și înlăturarea regi­mu­lui social-economic și politic generat de ideologia comunistă. Anul 1989 nu a fost un an al ideilor, ci al stărilor de spirit, a fost anul în care oamenii erau gata...

Read More
  • 1
  • 2