Lună: iunie 2020

După trei decenii…remember!*

În urmă cu 30 de ani, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova avea să adopte, pe 23 iunie 1990, Declarația de Suveranitate a RSS Moldova. În finalul Declarației, la articolul 13, se menționa faptul că prezenta Declaraţie serveşte „ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”. Oare, se putea face mai mult?! Puteau unii dintre politicienii de la Chișinău să forțeze jocul politic în relația cu Kremlinul și să împingă lucrurile spre o votare a independenței și o reunire cu România, având în spate masele însuflețite de idealurile Mișcării de...

Read More

Prăbușirea glacisului strategic al URSS și drumul spre suveranitate al RSSM (1989 – 1990)*

Istoricul rus Valeri L. Musatov, referindu-se la politica lui Mihail S. Gorbaciov față de evoluțiile din țările componente ale glacisului strategic al Uniunii Sovietice, consemna: „Nu le-a putut opri, ele aveau dreptul la libertate. (…) Justificându-se, M. Gorbaciov i-a spus lui Helmuth Kohl, în iulie 1991: «S-au săturat de noi. Dar și noi ne-am săturat de ei»”[1]. Referindu-se la noua „gândire politică externă” sovietică, Valeri L. Musatov, fost adjunct al șefului Secției Re­lații Externe a CC al PCUS, mărturisea că liderii politici de la Moscova erau convinși că în politica lui Mihail S. Gorbaciov „va veni un moment când țările...

Read More