Un recent articol al istoricului Sorin Aparaschivei, dedicat existenței și activității UM 0110 („Contraspionaj Est” sau „anti-KGB”),  a relevat o serie de nume și fapte aflate în celebrul Dosar „Corbii”. Un dosar care conține dovezi ale existenței unei opoziții politice anti-ceaușiste, susținută mai mult sau mai puțin discret de către Kremlin, sau ale unor sofisticate și complexe operațiuni de intelligence îndreptate împotriva lui Nicolae Ceaușescu?! Răspunsul la această întrebare este esențial pentru a înțelege raporturile politico-economice și diplomatice dintre România socialistă și Uniunea Sovietică în anii ʼ80.

În 1973, după reorganizarea Di­recției a III-a Contraspionaj, UM 0920 (DIE) a preluat în cadrul Biroului Țări Socialiste și nucleul special din cadrul Direcției a III-a care se ocupa cu combaterea spionajului din țările socialiste și verificarea loialității mem­brilor CC al PCR. Ancheta internă efectuată în 1978 va scoate în evidență faptul că noua unitate (UM 0920/A) a instalat tehnică operativă și a desfășurat activități contrainformative fără aprobări legale de la organele în drept chiar și împotriva cadrelor de conducere din aparatul de partid și de stat, precum și din MApN și Ministerul de Interne pentru a-i supraveghea, astfel, pe cei care nu mai erau de acord cu Nicolae Ceaușescu și cu a sa politică. După 23 iulie 1978, UM 0920/A va deveni UM 0110, principalul instrument de contracarare a politicilor Kremlinului în România, care nu a permis nașterea unei „opoziții politice” în sânul PCR, de inspirație „gorbaciovistă”, cu efecte pe termen mediu și lung în ceea ce privește drumul nostru în viitor!

Pe 15 noiembrie 1989 se va semna un nou Protocol comercial româno-sovietic pentru anul 1990 în care se prevedea importul din Uniunea Sovietică a 5 milioane tone țiței; 7,6 miliarde m.c. gaze naturale; 5,6 miliarde KWh energie electrică; 1.023 tone șarjă de cocsare și cărbune cocsificabil; 4,2 milioane tone minereu de fier; 50.000 tone bumbac fibră; 2.000 tone nichel și 1,5 mii tone cupru.

În condițiile accentuării acestei dependențe economice a României socialiste de importul de materii prime din Uniunea Sovietică, rămâne o întrebare: cele scrise în Dosarul „Corbii” se află în legătură cu lichidarea opoziției politice anti-ceaușiste, născută din viziunile politice diferite și frustrările unor vechi cadre ale PCR, sau cu obiectivele politice ale unor operațiuni de intelligence neracordate la adevărurile economice ale anilor ʼ80?!

____________________________________

* Editorial publicat în numărul 11/2020 al revistei Enigmele Istoriei