În anul în care se aniversau 200 de ani de la izbucnirea Marii Revoluții Franceze de la 1789, opinia publică internațională și mass-media au văzut spectacolul desfășurării unei alte Revoluții. O Revoluție care a marcat în variate forme, „de catifea” sau sângeroase, destrămarea glacisului strategic al Uniunii Sovietice, având drept rezultat eliberarea Europei Centrale și de Est de sub ocupația directă și brutală a Armatei Roșii, precum și înlăturarea regi­mu­lui social-economic și politic generat de ideologia comunistă. Anul 1989 nu a fost un an al ideilor, ci al stărilor de spirit, a fost anul în care oamenii erau gata să se lase împușcați pentru revendicările lor. Acest lucru nu a existat înainte și nici după aceea. În 1989 avea să se petreacă inimaginabilul și rămâne un an în care s-au întâmplat lucruri învecinate cu mi­racolele. Într-o analiză serioasă asupra celor întâmplate, cunoscută fiind reputația sovieticilor de mari jucători de șah, precum și dezvăluirile din arhivele serviciilor secrete ale fostelor țări socialiste și ale fostei URSS, se relevă faptul că nu a fost numai și numai un miracol. Modul în care liderii de la Kremlin au pus în aplicare „noua gândire politică” sovietică în planul relațiilor internaționale, cu sprijinul brațului său secret (KGB&GRU), alimentează „teoria conspirației” privind implicarea, mai mult decât necesară, a ser­vi­cii­lor secrete sovietice, precum și a celor occidentale, în evoluția evenimentelor din Anul 1989.

La 30 de ani de la miraculosul An 1989, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 și Centrul de Studii Strategice al Fundației Europene Titulescu au organizat, în cursul zilei de 18 aprilie 2019, o conferință științifică cu titlul: Anul 1989, construcția europeană și destrămarea glacisului strategic al URSS. Președintele Consiliului-Director al AESGS „Gheorghe I. Brătianu”, dr. Constantin CORNEANU, care exercită și calitatea de Director General-adjunct al IRRD 1989, a susținut o comunicare cu titlul Construcția europeană și Summit-ul franco-sovietic de la Kiev (6 decembrie 1989).

 Programul Conferinței:

Alocuțiuni de deschidere

 • Prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE, Președintele Fundației Europene Titulescu
 • Academician dr. Răzvan THEODORESCU, Vicepreședintele Academiei Române
 • Gelu Voican-VOICULESCU, Director General al IRRD 1989
 • Dr. Constantin CORNEANU, Director General-adjunct al IRRD 1989

 Panelul I: România în vâltoarea Anului 1989

 • Dr. Liviu ȚĂRANU (CNSAS) – România între Congres și Revoluție sau despre cum se ratează o revoluție de catifea (1989)
 • Dr. Ana-Maria SIMA (IRRD 1989) – Ultimul interviu a lui Nicolae Ceaușescu în presa occidentală
 • Dr. Nicoleta ȘERBAN (IICCMER) – Doina Cornea și receptarea disidenței sale în Occident
 • Prof. univ. dr. Adrian NICULESCU (IICCMER) – Anul 1989 și exilul românesc
 • Dr. Andreea Iuliana BĂDILĂ (IRRD 1989) – Perspective asupra drepturilor omului reflectate în lucrările conferințelor de la Viena, Paris și Copenhaga (noiembrie 1986 – iunie 1990)

 Panelul II: Perestroika și reconstrucția sistemului de relații internaționale

 • Dr. Cristian CHIRCA (IRRD 1989)Rolul glasnost în reconfigurarea Europei Centrale și de Est. Reacții românești la politica de deschidere culturală sovietică și rolul lor în izbucnirea Revoluției Române din Decembrie 1989
 • Dr. Constantin CORNEANU (IRRD 1989) – Construcția europeană și Summit-ul franco-sovietic de la Kiev (6 decembrie 1989)
 • Dr. Vasile BUGA (INST) – Procesul destructurării glacisului strategic sovietic din Europa Centrală și de Sud-Est văzut de la Moscova
 • Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR (IRRD 1989) – Evoluții geopolitice în Estul European la încheierea Războiului Rece. Între percepțiile oamenilor politici și așteptările societăților ieșite din regimul comunist
 • Ambasador Paraschiva BĂDESCU (FET) – România, OSCE și noua configurație a relațiilor internaționale (1989-1990)
 • Dr. Alexandru MAMINA (Institutul de Istorie Nicolae Iorga)Uniunea Europeană – proiecții și disfuncționalități

 Panelul III: România în vâltoarea tranziției

 • Dr. Florian BANU (CNSAS) – De la CIE la SIE. Tranziția spionajului românesc (1989-1990)
 • Dr. Alexandru GRIGORIU (IRRD 1989) – Vest și Est în cadrul dezbaterilor CPUN și Adunării Constituante
 • Conf. univ. dr. Ion BUCUR (IRRD 1989) – Considerații privind tranziția post-decembristă a economiei României
 • General (r) dr. Alexandru GRUMAZ – NATO 70