Autor: Dr. Constantin CORNEANU

KGB versus Securitate. Comploturile politico-militare din epoca Ceaușescu și relevanța lor în erodarea încrederii regimului*

În contextul discuțiilor pro și contra privind rolul și locul liderilor Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN) în ceea ce privește existența unei opoziții organizate împotriva regimului Ceaușescu, precum și al amestecului comunității de intelligence a Uniunii Sovietice (KGB&GRU) în influențarea/manipularea acestei opoziții, se impune a readuce în atenția opiniei publice și a mass-media încercările de-a submina regimul Ceaușescu din interiorul său. Totodată, rolul și locul UM 0110 din cadrul Departamentului Securității Statului (DSS) trebuie să fie cunoscut și înțeles pentru a putea aprecia gradul de implicare al acestei unități pe frontul invizibil al contraspionajului în apărarea unei identități naționale...

Read More

Opoziția față de regimul Ceaușescu la începutul Anului 1989*

Ofițerii STASI care monitorizau permanent evoluțiile politico-economice și sociale din România socialistă raportau, pe 15 decembrie 1983, că manifestările și declarațiile lui Nicolae Ceaușescu, „care nu au fost convenite cu Comitetul Politic Executiv, sunt din ce în ce mai frecvent întâmpinate de o parte dintre muncitori și intelectuali cu neînțelegere și dezacord/obiecții”[1] și, totodată, faptul că „de la începutul anilor 80 au apărut manifestări care denotă o deteriorare a relațiilor de încredere dintre conducerea de partid și de stat și populație”[2]. Pe măsură ce parametrii economici se aflau simțitor sub indicatorii de plan și se efectua o reducere severă...

Read More

Eforturi politico-diplomatice pentru apărarea României Mari. 1918 – 1940 (1)*

La 7 mai 1919, în Palatul Trianon de la Versailles, s-au aflat față în față învinși și învingători. Contele Ulrich von Brockdorff-Rantzau, ministrul de externe al Germaniei, părea că simbolizează încă militarismul prusac și duritatea diplomației germane. Reprezentanții Antantei nu au recunoscut sau nu au vrut să recunoască în mândria și orgoliul lui von Brockdorff-Rantzau, mândria și orgoliul unei mari națiuni. „S-a cerut de la noi să ne recunoaștem singuri vina. Dar o astfel de recunoaștere ar fi o minciună din partea mea. (…) Nu cunoaștem cauza urii al cărei obiect suntem și am simțit voința pasionantă cu care...

Read More

Relațiile româno-ruse și manualele de istorie românești la începutul secolului XXI*

În ceas aniversar, respectiv 140 de ani de relații diplomatice româno-ruse, modul în care sunt percepute acestea de ambii parteneri, aspectele pozitive și negative din bilanțul acestora reprezintă teme de reflecție aparte pentru prezentul și viitorul acestei relații politico-diplomatice, economice și culturale. Totodată, maniera și modalitatea în care sunt educate tinerele generații din România în sistemul de învățământ preuniversitar cu referire la această relație politico-diplomatică este relevant pentru a înțelege prezentul și a anticipa viitorul acesteia. Începuturile unei relații Afirmarea Rusiei ţariste în prim-planul evoluţiilor politico-militare din spaţiul sud-est european va inaugura existenţa unei tumultoase relaţii româno-ruse cu efecte...

Read More

Lungul drum spre regăsire, libertate și independență. Cazul Republicii Moldova (9)*

Pe 7 octombrie 1989, câteva zeci de tineri au ieșit în piața centrală din Chișinău și au început să afișeze placarde cu următoarele înscrisuri: „Cerem alternativă PCUS!”, „Jos Constituția stalinistă!”, „Jos limba rusă de stat!” etc. Miliția RSSM a intervenit în forță și au avut loc ciocniri cu tinerii demonstranți.  Împotriva politicii Partidului și Statului  În ziua următoare, 8 octombrie 1989, Frontul Popular din RSSM a organizat un miting la Teatrul de Vară din Chișinău. „Această formațiune ne ținea mereu în tensiune. Recunosc, uneori mă supăram pe conducătorii Frontului care nu ne dădeau măcar un mic răgaz pentru soluționarea...

Read More