Tezaurul României de la Moscova*

Chestiunea Tezaurului României de la Moscova reprezintă unul dintre subiectele cele mai sensibile ale relaţiei româno-ruse, atât cea prezentă cât şi cea existentă între două state foste socialiste. Încredinţat Imperiului Ţarist şi pierdut în vâltoarea evenimentelor din Rusia revoluţionară a anului 1917, istoria Tezaurului României prezintă şi o serie de aspecte dintre cele mai puţin plăcute pentru noi, românii, şi care reuşesc să ne dezavantajeze în încercarea noastră de a obţine informaţii despre soarta lui şi despre posibilitatea restituirii. Repetatele înfrângeri ale trupelor române în campania anului 1916, sub presiunea trupelor germano-austro-ungare aflate în ofensivă pe frontul transilvan, au...

Read More