Autor: Dr. Constantin CORNEANU

Eșecul unui regim și revolta asupriților (Decembrie 1989)*

În contextul evoluţiei relaţiilor internaţionale din ultimii ani ai Războiului Rece, ai destinderii Est – Vest, precum şi al faptului că oamenii erau gata să se lase împuşcaţi pentru idealurile şi visele lor, şi chiar au fost, România lui Nicolae Ceauşescu nu putea să rămână o Coree de Nord într-o viitoare ,,Casă Comună Europeană”. Pe măsură ce Nicolae Ceaușescu și-a subordonat Partidul și Statul, precum și structurile de forță și de „intelligence” (Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Depar­ta­mentul Secu­ri­tății Statului/DSS), elita politico-militară și de „intelligence” a României socialiste a fost incapabilă să genereze reformarea societății și a...

Read More

Restul…e Istorie!*

La peste trei decenii de la acel de neuitat Decembrie 1989, rămân multe întrebări fără răspuns și, totodată, răspunsurile pe care le avem nu-i satisfac pe unii dintre concetățenii noștri, nu satisfac nevoia de confirmare a teoriilor născute din propaganda anti-Decembrie 1989 sau din convingerile unora dintre noi. Revoluția Română din Decembrie 1989 a fost generată de o revoltă populară născută ca urmare a eșecurilor politice și eco­nomice ale elitei politice românești din acele timpuri istorice, într-un context internațional marcat de prăbușirea glacisului strategic al Uniunii Sovietice. Revolta s-a radicalizat pe măsură ce represiunea regimului Ceaușescu s-a dovedit a fi...

Read More

„Adevărurile” din dosarele UM 0110*

Un recent articol al istoricului Sorin Aparaschivei, dedicat existenței și activității UM 0110 („Contraspionaj Est” sau „anti-KGB”),  a relevat o serie de nume și fapte aflate în celebrul Dosar „Corbii”. Un dosar care conține dovezi ale existenței unei opoziții politice anti-ceaușiste, susținută mai mult sau mai puțin discret de către Kremlin, sau ale unor sofisticate și complexe operațiuni de intelligence îndreptate împotriva lui Nicolae Ceaușescu?! Răspunsul la această întrebare este esențial pentru a înțelege raporturile politico-economice și diplomatice dintre România socialistă și Uniunea Sovietică în anii ʼ80. În 1973, după reorganizarea Di­recției a III-a Contraspionaj, UM 0920 (DIE) a...

Read More

Răstălmăcirea unor adevăruri istorice*

Într-o recentă apariție editorială dedicată instituției Securității noastre „cea de toate zilele”, sunt consemnate „adevărurile” dintr-un timp istoric care ne-a marcat destinele. Regretabil este faptul că această explozie informațională de la începutul secolului XXI ne împiedică, totuși, să ne formăm o părere corectă și adevărată despre evoluția noastră istorică, despre modul în care a fost modelat destinul nostru istoric. Modul în care istoricul, om al cetății, înțelege sau nu adevărurile unei clipe istorice ne poate modela percepția despre trecutul și prezentul nostru în sens pozitiv sau negativ. În paginile volumului lecturat se vorbește despre un moment aparte din istoria...

Read More

Reconfigurarea sistemului de relații internaționale: de la Ialta-Potsdam la Madrid (1997)*

„Nu să se­parăm Europa Occidentală de Statele Unite, ci mai degrabă să îndepărtăm Sta­tele Unite de Europa”, avea să declare Mihail S. Gorbaciov în fața membrilor Biroului Poli­tic al CC al PCUS, în martie 1987, cu referire la noul obiectiv al strategiei de politică externă a Uniunii Sovietice. Însă, evoluția evenimentelor din spațiul Uniunii Sovietice va împiedica reformarea sistemului de relații internaționale în acord cu noua strategie de politică externă a Kremlinului. Liderii politico-diplomatici implicați în gestionarea puterii în spațiul Uniunii Sovietice vor deveni conștienți, în contextul  evoluțiilor din cursul Anului 1989, de ascensiunea forțelor de opoziție din statele Europei...

Read More