Autor: Dr. Constantin CORNEANU

Nemeritata uitare*

Recent am revăzut Grivița, Plevna și Vidin, locurile în care trupele române s-au acoperit de glorie în primul lor botez al focului după renașterea statalității românești și-a puterii sale armate. Una dintre subunitățile care aveau să se acopere de glorie în luptele de la Grivița și Plevna avea să fie și Bateria a 3-a din Regimentul 3 artilerie, comandată de căpitanul Gheorghe Lupașcu, în structura căreia se aflau și 44 de pompieri din Secțiile Giurgiu, Ploiești și Brăila. În condițiile existenței unui redan în fața Griviței, care împiedica operațiunea de amplasare a artileriei române și ruse la o distanță...

Read More

O lecție de însușit*

În urmă cu 80 de ani, la ora 03.30, în zorii zilei de 22 iunie 1941, trupele Wehrmachtului au trecut la executarea prevederilor Directivei nr. 21 (Operaţiunea „Barbarossa”), respectiv atacarea Uniunii Sovietice. Începea astfel să se deruleze una dintre cele mai importante operaţiuni militare ale celui de-Al Doilea Război Mondial, cu profunde implicaţii în geopolitică şi evoluţia viitoare a relaţiilor internaţionale. Într-un Memorandum înaintat OKW-ului în preajma atacului din 22 iunie 1941, amiralul Canaris scria, cu referire la războiul ce urma să înceapă, că această campanie „nu va face altceva decât să copleşească Germania şi să anuleze puţinele şanse...

Read More

România între Acordul de la München și declanșarea operațiunii „Barbarossa”*

În contextul reinterpretării anumitor realități istorice, respectiv o anumită responsabilitate politică, morală și istorică pentru crearea premiselor izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial, Acordul de la München (29 – 30 septembrie 1938) reprezintă o piesă esențială în eșafodajul unei politici de echilibru inaugurată de către Marea Britanie și Franța. Obiectivul central al acestei politici era împiedicarea unei hegemonii germane pe continentul european și, totodată, nerecurgerea la forță pentru a păstra acest echilibru european, însă în detrimentul suveranității și independenței unor state central și est-europene. Eșecul diferitelor formule politico-diplomatice occidentale menite a asigura securitatea continentului european în anii 1938 –...

Read More

La ultimul asalt, am fost și noi!*

În anul împlinirii a 80 de ani de la începerea operațiunii „Barbarossa”, care avea să genereze Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941 – 1945), încheiată cu capitularea Germaniei și Victoria de la 9 Mai 1945, ne readucem aminte că la ultimul asalt din primăvara Victoriei am participat și noi! În 1986, revista „Cinema” a găzduit un lung interviu al regizorului Sergiu Nicolaescu care revenise de la Hollywood după ce își prezentase noua producție cinematografică dedicată campaniei Armatei Române în Vest, respectiv pelicula „Noi, cei din linia întâi”. Cineaștii americani au fost uimiți de adevărurile unui film care încerca să...

Read More

Reîntoarcerea*

Recenta declarație a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, referitoare la retragerea trupelor americane din Afganistan, după două decenii de lupte, mi-a readus în memorie amintirile și convingerile lui Jack Devine, unul dintre marii lideri ai Serviciului Clandestin al CIA. În volumul dedicat vieții și activității sale în cadrul CIA și pe fronturile Războiului Rece, Jack Devine concluzionând asupra lecțiilor Războiului Rece, precum și-a evenimentelor de după 11 septembrie 2001, este convins că interesele Statelor Unite în Afganistan pot fi reprezentate și apărate, în viitor, de o infrastructură de informații și operațiuni clandestine foarte puternică. Înaltul ofițer al CIA este...

Read More