Autor: Dr. Constantin CORNEANU

După trei decenii…remember!*

În urmă cu 30 de ani, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova avea să adopte, pe 23 iunie 1990, Declarația de Suveranitate a RSS Moldova. În finalul Declarației, la articolul 13, se menționa faptul că prezenta Declaraţie serveşte „ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”. Oare, se putea face mai mult?! Puteau unii dintre politicienii de la Chișinău să forțeze jocul politic în relația cu Kremlinul și să împingă lucrurile spre o votare a independenței și o reunire cu România, având în spate masele însuflețite de idealurile Mișcării de...

Read More

Atunci, după…s-a băut șampanie!*

Împlinirea a 75 de ani de la victoria Națiunilor Unite asupra Germaniei naziste și-a ideologiei național-socialiste a fost marcată într-un mod aparte, pe de-o parte datorită pandemiei de COVID-19, iar pe de altă parte de-o accentuată politizare a acelei clipe istorice, de-o ignorare a unor adevăruri ale realităților de atunci. În drumul spre capitularea necondiționată a Germaniei naziste din zilele de 8 și 9 mai 1945, partizanii de ieri și de azi ai „telegramei lungi” a lui George F. Kennan uită faptul că Aliații Occidentali au fost de acord la Teheran, în noiembrie 1943, că frontierele de stat ale...

Read More

Recitind…Istoria!*

Experiențele inedite pe care le trăim în aceste zile ne îndeamnă să recitim pagini din istoria lumii, în căutarea înțelegerii evoluției umanității, a desprinderii lecțiilor care să ne permită să găsim o soluție pentru prezentul nostru. Lecturând istoria conflictului din Orientul Mijlociu, modul în care interesele strategice și geopolitice ale Marii Britanii, Franței, Germaniei și Imperiului Otoman s-au ciocnit în zonă, în perioada 1914 – 1918, au concurat sau s-au armonizat, descoperim rolul unor personalități politice și militare (ex. Mark Sykes, Thomas E. Lawrence, Aaron Aaronsohn etc.), nivelul lor de cultură și înțelegere, precum și grupurile de interese politice...

Read More

Informația strategică și decidentul politic*

În culisele marilor decizii istorice a existat cunoaștere, informație? Și-au făcut serviciile de informații datoria? Cum au influențat ele decizia omului politic și de stat? În contextul aniversării a 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, al discuțiilor legate de începuturile acestuia, precum și al responsabilităților, este extrem de important să știm și să înțelegem cum au gândit decidenții politico-militari, în ce context și cum și-au adaptat strategiile politice și interesele geopolitice la volumul de informații, dacă acestea au confirmat/infirmat anumite percepții sau nu. Pe 7 noiembrie 1944, la ora 10.20, când trapa spânzurătorii s-a...

Read More

Nevoia de înțelegere, de nuanțe și nu de legende*

În conștiința opiniei publice și-a mass-mediei interne și internaționale, precum și al unor decidenți politico-militari, s-a întărit convingerea că în urmă cu 75 de ani, la Ialta în perioada 4 – 11 februarie 1945 s-a decis soarta lumii pentru multă vreme. Auzim des sintagma Ialta – Malta ca o formulă care confirmă că totul se decide într-un loc prin voința și înțelepciunea decidenților politico-militari. O cercetare atentă a surselor istorice, precum și o interpretare nuanțată a acestora, ne convinge de contrariu: decidenții politico-militari sunt obligați să țină seama de desfășurarea și evoluția evenimentelor politico-militare care de multe ori par...

Read More