Autor: Dr. Constantin CORNEANU

Adevărul istoric…în detrimentul iluziilor noastre!*

Lectura unui recent volum dedicat rolului și locului regimului Ceaușescu în devenirea și pătimirea românilor, precum și ultimilor 30 de ani din istoria noastră post-decembristă, mi-a întărit convingerea că există nu numai o lipsă de informație istorică, de cele mai multe ori ca urmare a lipsei de lectură, ci și o imposibilitate de-a accepta adevărurile unui timp istoric. A existat și va mai exista o polemică atât în mediul istoriografic, cât și în mass-media, privind poziția noastră de independență politică și economică față de Uniunea Sovietică, faptul că noi am sfidat Kremlinul până în ultima clipă și am plătit...

Read More

Ne-a lipsit o „Cale Baltică” românească…*

La peste opt decenii de la acel ultim august liniștit înainte de începerea ultimei mari conflagrații a secolului XX, gândurile noastre se îndreaptă către cei care au reușit, totuși, să anuleze de jure și de facto, după cinci decenii, consecințele ultimului mare consens politico-diplomatic din vara anului 1939: Pactul Molotov-Ribbentrop. Cum ei au putut, iar noi, românii, încă…mai sperăm?! Pe 18 august 1989, Alexandr N. Iakovlev, secretar al CC al PCUS,  a abordat problematica Pactului Molotov-Ribbentrop într-un interviu acordat ziarului Pravda. În inter­viu, Alexandr N. Iakovlev sugera că nu ar fi existat norme internaționale atunci când s-a sem­nat Pactul Molotov-Ribbentrop și încerca,...

Read More

Adevăruri istorice uitate și răstălmăcite!*

Un recent articol al președintelui Federației Ruse, Vladimir V. Putin, referitor la noile tendințe ale revizionismului istoriografic și la responsabilitățile istorice pentru începerea celui de-Al Doilea Război Mondial a generat un val de emoție și critică în cancelariile diplomatice ale lumii, în cercurile istoriografice, în mass-media și nu numai. În urma evenimentelor petrecute în martie 2014 în arealul ex-sovietic, respectiv intrarea Peninsulei Crimeea în componența statului rus, istoria și adevărurile/neadevărurile ei au devenit un teren de joacă al politicienilor, al mass-media și-al unei opinii publice neinformată pe de-a întregul, dacă nu chiar manipulată. La 75 de ani de la...

Read More

După trei decenii…remember!*

În urmă cu 30 de ani, Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova avea să adopte, pe 23 iunie 1990, Declarația de Suveranitate a RSS Moldova. În finalul Declarației, la articolul 13, se menționa faptul că prezenta Declaraţie serveşte „ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”. Oare, se putea face mai mult?! Puteau unii dintre politicienii de la Chișinău să forțeze jocul politic în relația cu Kremlinul și să împingă lucrurile spre o votare a independenței și o reunire cu România, având în spate masele însuflețite de idealurile Mișcării de...

Read More

Atunci, după…s-a băut șampanie!*

Împlinirea a 75 de ani de la victoria Națiunilor Unite asupra Germaniei naziste și-a ideologiei național-socialiste a fost marcată într-un mod aparte, pe de-o parte datorită pandemiei de COVID-19, iar pe de altă parte de-o accentuată politizare a acelei clipe istorice, de-o ignorare a unor adevăruri ale realităților de atunci. În drumul spre capitularea necondiționată a Germaniei naziste din zilele de 8 și 9 mai 1945, partizanii de ieri și de azi ai „telegramei lungi” a lui George F. Kennan uită faptul că Aliații Occidentali au fost de acord la Teheran, în noiembrie 1943, că frontierele de stat ale...

Read More