Autor: Drd. Octavian SERGENTU

Tentaţii integraţioniste în spaţiul post-sovietic

Recent s-au consemnat 20 de ani de activitate a Comunităţii Statelor Independente care se află într-un proces de adaptare la noile configuraţii geopolitice, asumându-şi eşecul lipsei unei viziuni asupra formatului comunităţii şi rolul „unificator” pe care organizaţia nu l-a îndeplinit până în prezent. Apariţia unor organizaţii cu caracter şi de nivel subregional, care au înlocuit rolul „integraţionist” al  CSI, precum SEU (Spaţiul Economic Unic), CE (Comunitatea Eurasiatică) sau EvrAzEs (Comunitatea Economică Eurasiatică), au sporit percepţia că Moscova, centrul nodal geopolitic, care proiectează o nouă arhitectură pentru spaţiul post-sovietic, îşi cuantifică potenţialul integraţionist pe verticală, dar şi pe orizontală. Comunitatea...

Read More

Noua strategie de securitate naţională a Federaţiei Ruse şi nevoia de predictibilitate

La 12 mai 2009, preşedintele Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a aprobat şi a semnat decretul cu referire la „Strategia de Securitate Naţională a Federaţiei Ruse până în anul 2020”. Documentul a fost aprobat „în scopul consolidării eforturilor organelor federale a puterii executive, a organelor puterilor statale a subiecţilor Federaţiei, a organizaţiilor şi cetăţenilor Rusiei în sfera asigurării asigurării securităţii naționale”. Potrivit Strategiei, tezele conceptuale în domeniul asigurării securității naționale a Rusiei se bazează pe o interrelaţie şi o interdependenţă fundamentală între Strategia de Securitate Naţională a Federației Ruse de până în 2020 şi Concepţia de Dezvoltare Social-Economică a Federației...

Read More