Autor: Dr. Vasile BUGA

Interpretarea obiectivă a istoriei – calea spre înțelegere și încredere reciprocă*

Documentele de arhivă accesibile istoricilor după schimbările petrecute în urma prăbușirii regimurilor totalitare în statele din fostul bloc sovietic au permis istoricilor din aceste țări să reevalueze aprecierile enunțate în condițiile unor constrângeri de ordin ideologic. Acestea reevaluări privesc, printre altele, și originile celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și consecințele acestei conflagrații pentru multe din statele lumii. În comunicarea de față mă voi opri doar la două aspecte referitoare nemijlocit la România: Pactul Molotov-Ribbentrop și actul de la 23 august 1944. Pactul Molotov-Ribbentrop În suita cedărilor păgubitoare de către Franța și Marea Britanie în fața  Germaniei naziste, începând...

Read More

Procesul destructurării glacisului strategic sovietic din Europa Centrală și de Est văzut de la Moscova*

Conceptul de „glacis strategic” folosit în istoriografia română în ultimii ani trebuie înțeles ca „spațiu de securitate”, „brâu de securitate”, „cordon de securitate”. Izvorâtă din sentimentul „cetății asediate”, ideea a preocupat conducerea sovietică după victoria loviturii de stat din 25 octombrie 1917 și crearea URSS în decembrie 1922. A căpătat contur în ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial, odată cu semnarea, la 23 august 1939, a Pactului de neagresiune sovieto-german și a protocoalelor adiționale la acesta, delimitând sferele de influență ale Germaniei național-socialiste și ale URSS. Pactul oferea Uniunii Sovietice un spațiu de securitate prin încorporarea unor teritorii ale...

Read More