În contextul apariției în cotidianul ADEVĂRUL on-line a serialului dedicat nașterii comunității de intelligence a României, de după 22 decembrie 1989, a controverselor stârnite de destinul profesional și soarta cadrelor deplin acoperite ale fostului Centru de Informații Externe (CIE) în anii ꞌ90, a acuzațiilor aduse de fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI), Virgil Măgureanu, fostului director al Serviciului de Informații Externe (SIE) din perioada 1992 – 1997, președintele Consiliului-Director al AESGS „Gheorghe I. Brătianu”, dr. Constantin CORNEANU, a dialogat pe aceste subiecte cu fostul director al SIE, dr. Ioan TALPEȘ.

În contextul evoluțiilor post-decembriste, rivalitățile dintre conducerile SRI și SIE își vor spune cuvântul, astfel încât în virtutea unei logici care ținea de campania de neutralizare a agenturii KGB din România, Ioan Talpeș, directorul SIE, a decis demantelarea și predarea/abandonarea unității de elită a SIE, respectiv unitatea de ofițeri deplin conspirați („fantome”) de pe teritoriul SUA, către CIA și FBI. Ioan Talpeș va declara că, totuși, nu a decis singur, ci cu ajutorul președintelui Ion Iliescu iar „fantomele” nu s-au mai întors acasă, deoarece, după părerea domniei sale, trecuseră de mult la „inamic”. Directorul SRI, Virgil Măgureanu, va declara: Pentru Ioan Talpeș, colaborarea cu CIA a plecat de la alte premise, aducătoare de profit imediat, încă din 1992-1993, prin faptul că personajul amintit, în mod sistematic și nu întotdeauna în urma unor cereri sau presiuni ale americanilor, a predat către aceștia întreaga rețea a ofițerilor acoperiți, partea cea mai discretă și inteligentă din întreaga Securitate. Mulți dintre cei deconspirați erau, de altfel, cunoscuți ca atare de către CIA și avuseseră contribuții de neșters la dezvoltarea relațiilor româno-americane de la sfârșitul anilor ’60 și până în deceniul ultim al puterii regimului Ceaușescu”.

Ofițerii deplin conspirați aparțineau Brigăzii „U” (Ilegali) ce fusese reorganizată, după 23 iulie 1978, în trei unități speciale: 1) UM 0101 care avea sarcini de spionaj în țările occidentale europene și Israel; 2) UM 0102 care era responsabilă cu spionajul în SUA și America de Sud și 3) UM 0103 care se ocupa de emigrația română, de Radio Europa Liberă și de combaterea iredentismului maghiar. Unitățile speciale au fost considerate ca fiind „formațiuni independente” în cadrul unităților de linie, respectiv o linie specială de muncă: UM 0101 în UM 0199, UM 0102 în UM 0201 și UM 0103 în UM 0225.