Despre AESGS

Asociaţia Europeană de Studii Geopolitice şi Strategice „Gheorghe I. Brătianu” este o organizaţie non-guvernamentală, independentă şi non-profit care a fost înfiinţată în 2009 de un grup de experţi, având ca principal obiectiv realizarea de analize asupra relaţiilor politico-economice şi realităţilor geopolitice regionale şi globale destinate îndeosebi mediului academic.

AESGS a evoluat în 2011 spre furnizarea de expertiză de politici publice din dorinţa de a contribui la sprijinirea demersurilor de reformă, bună guvernare şi dezvoltare, precum şi a procesului decizional la nivelul instituţiilor din România, aprofundarea procesului de integrare europeană, configurarea unui profil robust al României în interiorul Uniunii Europene şi conturarea unei atitudini post-aderare active în politica de vecinătate, în cadrul parteneriatelor strategice şi relaţiilor bilaterale prioritare, în conformitate cu interesele naţionale, poziţia geopolitică şi strategică, dimensiunea şi capabilităţile statului român.

AESGS îşi propune prioritar elaborarea de recomandări punctuale care să aducă valoare adăugată dezbaterilor pe teme de interes public, stimulând politici interne şi demersuri de politică externă ale României specifice unei smart power.