Numai cine scrie îşi dă seama ce greu este să inventezi ceva nou!

 Ceea ce văd scriitorii în cărţi, critici n-o să vadă niciodată!

Toate prejudecăţile, toate clişeele ne fac uneori să refuzăm noul.

Noul este cel mai greu lucru în literatură!

Filip Florian

Literatură contemporană, personalităţi din diferite domenii, o casă minunată în stil neoromânesc – acestea au fost ingredientele unei Nopţi a Literaturii Europene de la Bucureşti. Proiectul cultural, care în anul 2011 a avut loc în 20 de oraşe din 16 ţări – a fost susţinut de Reţeaua Europeană a Institutelor Naţionale de Cultură (EUNIC), a cărei preşedinţie, pentru intervalul octombrie 2011 – octombrie 2012, este deţinută de către Institutul Francez din Bucureşti.

Evenimentul a fost găzduit de Fundaţia Löwendal, fundaţie recunoscută pentru activităţile desfăşurate în sprijinirea şi valorificarea artei contemporane. Prima ediţie desfăşurată în România a reunit zece institute culturale membre ale clusterului EUNIC. Participantul la acest eveniment s-a confruntat cu dilema alegerii: Václav Havel sau Szép Ernö? Salman Rushdie sau José Saramago? Fernado Pessoa sau Guillermo Cabrera Infante? Pierre Bourdieu sau Wislawa Szymborska? Ihsan Oktay Anar sau Amélie Nothomb?

Literatura română a avut o seară de excepţie, în care o serie  de prozatori (Ovidiu Nimigean, Matei Florian, Ciprian Măceşaru, Adina Rosetti, Octavian Soviany, Petre Barbu), aflaţi încă în aşteptarea unei traduceri într-o limbă de circulaţie internaţională, au fost (re)descoperiţi prin vocile unor colegi de breaslă: Filip Florian şi Dan Lungu. Bucuria uriaşă că poţi asculta fragmente din romane ale unor autorilor, citite de scriitori la fel de preţioşi, au convins încă odată publicul că Bucureştiul este oraşul în care poţi trăi adevărate satisfacţii culturale.