Republica Moldova a fost țara invitată de onoare la cea de-a 19-a ediţie a  Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură (21-25 noiembrie), eveniment organizat de către Radio România în Pavilionul Central Romexpo din Bucureşti. Preşedintele de onoare al acestei ediții a fost Arcadie Suceveanu, poet şi scriitor, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Scriitorii de peste Prut şi creaţiile lor literare au beneficiat de atenţia celor interesaţi să descopere viaţa culturală basarabeană prin expoziţia şi lansarea unor romane, cărţi de poezii, dicţionare, enciclopedii sau monografii, o promovare firească a literaturii.

Unul dintre cele peste 15 evenimente organizate la standul oficial al Republicii Moldova a prilejuit lansarea unui autor şi a unei cărţi aparte: traducerea în limba franceză a cărţii Lucreţiei Bârlădeanu intitulată Scrisori din Paris (Editura Arc, 2011)Lucreţia Bârlădeanu este doctor în filologie, membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi a Uniunii Scriitorilor din România. La lansarea volumului, desfășurată în cursul zilei de 25 noiembrie a.c., au fost prezenţi Bujor Nedelcovici, Leo ButnaruJean-Louis Courriol – traducătorul volumului în limba franceză, Florica Ciodaru-Courriol, Nicolae Grigore Mărăşeanu, Dan Anghelescu şi Ionel Novac. Cu acest prilej, Arcadie Suceveanu a declarat: „Un microroman epistolar, o proză care se situează la graniţa dintre eseu, proză, publicistică şi memorialistică, o carte despre Paris, despre condiţia omului din Est nimerit într-o altă civilizaţie considerată a priori una superioară. Lucreţia Bârlădeanu descrie ceea ce se întâmplă cu fiinţa ei, cu ea, cu mentalitatea ei, într-un alt mediu. Observaţiile, detaliiile ei nu sunt ale unui om complexat, ale unui om  care doreşte să descrie ceea ce vede, ci ale unui om care judecă lucrurile din perspectiva  temporar mai îndelungată, a unui om care s-a stabilit cu traiul acolo, în capitala Franţei, la Paris. Este de fapt o carte a unui personaj care încearcă să-şi potrivească ceasul spiritual cu ora locală pariziană”.

Lucreţia Bârlădeanu este o prezenţă aparte în peisajul scriitoricesc din spaţiul Republicii Moldova şi ceea ce o distinge pe această scriitoare, ca prezenţă fizică, dar şi ca text, scriitură, este eleganţa. Referindu-se la scrierea Lucreției Bârlădeanu, scriitorul Leo Butnaru a afirmat: “Parisul nu poate să rămână numai în interiorul tău, el se cere exprimat, el se cere individualizat în propria ta persoană sau personalitate. Acest lucru îl face cu brio Lucreţia Bârlădeanu care s-a dovedit un cronicar select al unor momente relevante din Parisul metroului sau din saloanele contemporane. Tainele acestui oraş pe care ni le prezintă autoarea sunt ale unui fin observator, ale unui stilist fin,  ale unui scriitor delicat în toate. O carte mărturie că un scriitor român de talent este un scriitor oriunde fie la Paris, fie la Chişinău, fie la Bucureşti”.

La rândul său, traducătorul volumului, Jean-Louis Courriol a menționat: „Republica Moldova se remarcă printr-o originalitate demnă de semnalat. Sper că după această carte vom colabora pentru alte traduceri, pentru alte cărţi care au un loc însemnat în literatură universală. Cartea este extrem de interesantă  chiar şi pentru un francez, prin privirea unui român stabilit la Paris care îşi spune părerea despre multe aspecte pozitive, dar şi despre defecte! Cu umor, cu ironie discretă, ci nu cu agresivitate. Prin aceste mici nuvele cititorul poate descoperi Parisul, dar o poate descoperi şi pe Lucreţia Bârlădeanu, nuvelist, romancier, jurnalist”. Cu prilejul acestei lansări a cărții, Lucreţia Bârlădeanu a mărturisit: „Cartea este o experienţă a vieţii mele la Paris. Am început prin a studia exilul românesc la Paris, apoi am considerat că este timpul să redau experienţele mele estetice, experienţele mele existenţiale. Pentru că un jurnal nu mi s-a părut tocmai o modalitate  adecvată, am găsit această formulă a scrisorilor, propunându-mi să mă joc cu ceea ce vedeam în jurul meu, pentru că noi cei din Republica Moldova, din Basarabia, am avut un alt fel de  relaţie, decât cei din România, cu Franţa. Nu am avut un exil propriu-zis din cauza relaţiei noastre de sub ruşi de atâta timp, prin urmare am căutat o portiţă, un drum mai special pentru a vorbi despre basarabenii care s-au pomenit la Paris, nu din considerente neapărat politici, ci economice. Am încercat să-i privesc şi să mă privesc şi pe mine cu un ochi critic, am avut obrăznicia, cum spunea un critic francez, de a vedea metehnele  francezilor, pentru că le au, însă cu bunăvoinţă, şi am încercat să construiesc texte ironice, romantice, ce acoperă mai multe specii literare şi care s-au aşezat  într-o carte ce poate fi citită fie ca microroman, fie ca nuvelă, fie ca reportaj. În carte sunt foarte bine conturate cele trei centre Chişinău, Bucureşti, Paris”.

Lucreţia Bârlădeanu îşi împarte existenţa între Paris şi Republica Moldova, promovând valoarea şi complexitatea vieţii literare basarabene, a culturii din spațiul moldav, atât prin scrierile sale, cât şi prin mesajele pe care le transmite privind manifestarea scriitorilor din Republica Moldova în spaţiul literar românesc şi internaţional și perspectivele lor. Prezența oamenilor de litere din Republica Moldova și ale lor scrieri la această a 19-a ediţie a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură confirmă faptul că literatura basarabeană îşi reconstruiește şi consolidează identitatea şi amprenta specifică într-un spaţiu cultural comun.