Arta plastică din Republica Moldova continuă să fie prezentă în spaţiul cultural al României, o dovadă în acest sens fiind şi expoziţia găzduită de Zorzini Gallery. Galeria deschisă în acest an, la iniţiativa Adinei Zorzini şi a Roxanei Gamarţ, merită o atenţie aparte datorită iniţiativei acesteia de introducere şi promovare a artei contemporane, spaţiul cultural românesc fiind revigorat, astfel, de varietatea expoziţiilor şi a artiştilor. Vernisajul din 20 septembrie a. c. nu s-a bucurat de prezenţa artistului, astfel că întrebările şi curiozităţile participanţilor au rămas deocamdată fără răspuns. Însă, imaginile au vorbit!

Intitulată Extensions of the Overlooked Kingdom, expoziţia  a reunit mai puţin de zece lucrări reprezentative pentru activitatea lui Mark Verlan, un pictor de succes din Republica Moldova. Mark Verlan îşi acordă drepturile observaţiei, ale interpretării şi ale tehnicilor ce ţâşnesc dintr-o inteligenţă şi inspiraţie profundă, lăsându-şi propria fiinţă să se dezvăluie fără reţineri. În cazul acestui pictor,  renumit în Republica Moldova, însă mai puţin cunoscut în România, pictura nu este decorativă, nu se rezumă doar la efectul artistic. Într-o manieră cât mai veridică sunt ilustrate trăirile subconştientului, aluziile cotidiene, senzaţiile, istoria, viziunile sumbre ale dictaturii sau alienarea individului solitar în societatea modernă.  Tablourile sale sunt fragmente de realitate, artistul acordând o atenţie sporită unor banale obiecte dar care capătă valoare simbolică şi atenţie artistică. Pânzele sale sunt bogate în detalii, figuri simbolice, forme aluzive care fac trimitere la mesaje socio-politice sau ironii la adresa claselor dominante, personajelor politice, artistul manifestându-şi atracţia şi fascinaţia către imaginile cu dublă interpretare şi dublă conotaţie ale vieţii cotidiene şi ale realităţilor socio-politice. Arta sa este viziunea asupra acestei lumi inepuizabile şi a unei societăţi dominată de noţiuni abstracte şi non-valori. Picturile lui Mark Verlan ne oferă ocazia de a observa că pictorul utilizează mai multe perspective şi subiecte într-o singură pânză, ceea ce ne conferă o serie de trăiri şi percepţii diferite în raport cu contemplarea unei singure picturi. Fără îndoială că şi dimensiunile picturilor contribuie la conturarea stilului lui Mark Verlan, având efect şi asupra modului în care privitorii percep imaginile expuse. Stil unic, realist-satiric, ironia, sarcasmul, spiritul ludic – acestea sunt trăsăturile dominante ale lucrărilor sale. Pictura este o formă de existenţă a artistului, o metodă de înţelegere şi exprimare a inteligenţei sale creatoare ce lasă urme în sufletul privitorului.

Mark Verlan a fost absent la prima sa expoziţie din Bucureşti asemeni lui Salvador Dalí care nu s-a prezentat la prima sa expoziţie din Paris– punctul de referinţă al artiştilor din Europa!,  al cărei vernisaj a avut loc tot într-o zi de 20, dar nu septembrie, ci noiembrie 1929. Dacă în cazul lui Dalí motivul a fost dragostea nemărginită pentru Gala (Elena Dimitrievna Diakonov, întruchiparea femeii visurilor sale!) şi plecarea acestora în staţinea balneară Stigés, de lângă Barcelona, în cazul lui Mark Verlan motivele sunt încă neclare. Să fi fost oare o problemă a condiţiilor de călătorie între Republica Moldova şi România? Ar fi poate suficient să ghicim acest motiv dintr-o interpretare a titlului expoziţiei Extensions of the Overlooked Kingdom care ne trimite cu gândul la incertitudinile culturale şi sociale ale Republicii Moldova, la suferinţele şi nedreptăţile suportate de populaţia acestui străvechi pământ românesc. Expoziţia de la Galeria Goemans a avut succes. Acelaşi lucru se poate spune şi despre expoziţia de la Zorzini Gallery. Nu l-am cunoscut pe autor, însă bucuria şi mulţumirea sufletească pe care le-am simţit la întâlnirea dintre lucrările lui Mark Verlan şi a mea curiozitate, vor rămâne…