Anul 1989, construcția europeană și destrămarea glacisului strategic al URSS

https://www.youtube.com/watch?v=hVQiZudtnLk